Dân số quận Phú Nhuận bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Phú Nhuận

Dân số quận Phú Nhuận hiện nay là 183.568 người. Mật độ dân số khoảng 37.616 người/km2.

Dân số các phường quận Phú Nhuận cụ thể như sau:

 • Phường 1: 10.278 người, mật độ dân số 51.390 người/km²
 • Phường 2: 10.820 người, mật độ dân số 29.243 người/km².
 • Phường 3: 8.146 người, mật độ dân số 45.255 người/km².
 • Phường 4: 13.556 người, mật độ dân số 48.414 người/km².
 • Phường 5: 14.328 người, mật độ dân số 47.760 người/km².
 • Phường 7: 21.293 người, mật độ dân số 49.518 người/km².
 • Phường 8: 8.334 người, mật độ dân số 27.780 người/km².
 • Phường 9: 20.047 người, mật độ dân số 14.319 người/km².
 • Phường 10: 9.042 người, mật độ dân số 27.400 người/km².
 • Phường 11: 15.418 người, mật độ dân số 39.533 người/km².
 • Phường 13: 17.606 người, mật độ dân số 49.331 người/km².
 • Phường 15: 10.557 người, mật độ dân số 45.900 người/km².
 • Phường 17: 7.932 người, mật độ dân số 52.880 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích