Dân số quận Gò Vấp bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Gò Vấp

Hiện nay, Dân số quận Gò Vấp khoảng 635.988 người (theo báo cáo mới nhất 2023). Mật độ dân số đạt 32.186 người/km2.

Dân số các phường của quận Gò Vấp cụ thể như sau:

 • Phường 1: 22.233 người
 • Phường 3: 51.493 người
 • Phường 4: 17.966 người
 • Phường 5: 52.053 người
 • Phường 6: 34.050 người
 • Phường 7: 32.270 người
 • Phường 8: 30.158 người
 • Phường 9: 36.226 người
 • Phường 10: 45.872 người
 • Phường 11: 54.522 người
 • Phường 12: 55.779 người
 • Phường 13: 22.512 người
 • Phường 14: 51.792 người
 • Phường 15: 29.747 người
 • Phường 16: 52.156 người
 • Phường 17: 51.950 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích