Dân số quận Bình Tân bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Bình Tân

Theo số liệu cập nhật mới nhất năm 2024, Dân số quận Bình Tân là 822.173 người. Mật độ dân số đạt 15.804 người/km².

Dân số các phường thuộc quận Bình Tân cụ thể như sau:

  • An Lạc: 86.316 người, mật độ dân số 17.833 người/km².
  • An Lạc A: 32.929 người, mật độ dân số 28.387 người/km².
  • Bình Hưng Hòa: 95.534 người, mật độ dân số 21.277 người/km².
  • Bình Hưng Hòa A: 125.894 người, mật độ dân số 27.073 người/km².
  • Bình Hưng Hòa B: 98.773 người, mật độ dân số 13.475 người/km².
  • Bình Trị Đông: 85.834 người, mật độ dân số 28.997 người/km².
  • Bình Trị Đông A: 76.347 người, mật độ dân số 16.383 người/km².
  • Bình Trị Đông B: 63.180 người, mật độ dân số 14.359 người/km².
  • Tân Tạo: 76.343 người, mật độ dân số 15.087 người/km².
  • Tân Tạo A: 77.515 người, mật độ dân số 6.281 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích