Dân số Quận 8 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 8

Theo thống kê mới nhất năm 2023, Dân số Quận 8 là 431.986 người. Trong đó người Việt  chiếm 85% và người Hoa chiếm 12%. Còn lại là các dân tộc khác.

Dân số các phường Quận 8 cụ thể như sau:

 • Phường 1: 25.106 người, mật độ dân số đạt 51.236 người/km².
 • Phường 2: 24.223 người, mật độ dân số đạt 48.446 người/km².
 • Phường 3: 24.223 người, mật độ dân số đạt 48.446 người/km².
 • Phường 4: 54.584 người, mật độ dân số đạt 37.644 người/km².
 • Phường 5: 46.255 người, mật độ dân số đạt 28.552 người/km².
 • Phường 6: 40.373 người, mật độ dân số đạt 27.464 người/km².
 • Phường 7: 44.204 người, mật độ dân số đạt 7.782 người/km².
 • Phường 8: 11.105 người, mật độ dân số đạt 37.016 người/km².
 • Phường 9: 11.105 người, mật độ dân số đạt 37.016 người/km².
 • Phường 10: 15.293 người, mật độ dân số đạt 61.172 người/km².
 • Phường 11: 8.022 người, mật độ dân số đạt 29.711 người/km².
 • Phường 12: 16.235 người, mật độ dân số đạt 54.116 người/km².
 • Phường 13: 16.235 người, mật độ dân số đạt 54.116 người/km².
 • Phường 14: 20.032 người, mật độ dân số đạt 36.421 người/km².
 • Phường 15: 42.927 người, mật độ dân số đạt 28.056 người/km².
 • Phường 16: 58.438 người, mật độ dân số đạt 16.461 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích