Dân số Quận 5 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 5

Theo số liệu báo cáo mới nhất 2023, Dân số Quận 5 là 178.616 người.

Dân số các phường thuộc Quận 5 cụ thể như sau:

 • Phường 1: 16.134 người, mật độ dân số đạt 37.520 người/km².
 • Phường 2: 14.298 người, mật độ dân số đạt 49.303 người/km².
 • Phường 3: 5.519 người, mật độ dân số đạt 30.661 người/km².
 • Phường 4: 9.455 người, mật độ dân số đạt 24.881 người/km².
 • Phường 5: 10.788 người, mật độ dân số đạt 46.904 người/km².
 • Phường 6: 7.274 người, mật độ dân số đạt 31.626 người/km².
 • Phường 7: 9.789 người, mật độ dân số đạt 39.156 người/km².
 • Phường 8: 6.746 người, mật độ dân số đạt 29.330 người/km².
 • Phường 9: 11.193 người, mật độ dân số đạt 29.455 người/km².
 • Phường 10: 5.118 người, mật độ dân số đạt 22.252 người/km².
 • Phường 11: 11.660 người, mật độ dân số đạt 37.612 người/km².
 • Phường 12: 14.637 người, mật độ dân số đạt 25.678 người/km².
 • Phường 13: 8.239 người, mật độ dân số đạt 30.514 người/km².
 • Phường 14: 11.155 người, mật độ dân số đạt 39.839 người/km².
 • Phường 15: 12.977 người, mật độ dân số đạt 68.300 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích