Dân số Quận 3 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 3

Theo thống kê mới nhất 2023, dân số Quận 3 khoảng 220.375 người. Mật độ dân số là 44.791 người/km².

Dân số các phường Quận 3 cụ thể như sau:

 • Phường 1: 16.320 người
 • Phường 2: 12.487 người
 • Phường 3: 12.391 người
 • Phường 4: 21.381 người
 • Phường 5: 16.520 người
 • Phường 6: 12.081 người
 • Phường 7: 17.312 người
 • Phường 8: 19.171 người
 • Phường 9: 21.141 người
 • Phường 10: 9.872 người
 • Phường 11: 25.112 người
 • Phường 12: 11.239 người
 • Phường 13: 8.857 người 
 • Phường 14: 18.564 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích