Dân số Quận 10 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 10

Thống kê mới nhất 2023 cho thấy, dân số Quận 10 hiện khoảng 234.588 người. Mật độ dân số Quận 10 khoảng 41.011 người/km2.

Dân số các phường thuộc Quận 10:

 • Phường 1: 14.318 người, mật độ dân số đạt 68.180 người/km².
 • Phường 2: 19.503 người, mật độ dân số đạt 65.010 người/km².
 • Phường 3: 12.073 người, mật độ dân số đạt 120.073 người/km².
 • Phường 4: 12.584 người, mật độ dân số đạt 74.023 người/km².
 • Phường 5: 9.484 người, mật độ dân số đạt 59.275 người/km².
 • Phường 6: 8.032 người, mật độ dân số đạt 36.509 người/km².
 • Phường 7: 8.086 người, mật độ dân số đạt 73.509 người/km².
 • Phường 8: 10.039 người, mật độ dân số đạt 66.926 người/km².
 • Phường 9: 17.132 người, mật độ dân số đạt 85.660 người/km².
 • Phường 10: 11.187 người, mật độ dân số đạt 62.150 người/km².
 • Phường 11: 9.249 người, mật độ dân số đạt 42.040 người/km².
 • Phường 12: 22.866 người, mật độ dân số đạt 17.725 người/km².
 • Phường 13: 21.288 người, mật độ dân số đạt 45.293 người/km².
 • Phường 14: 32.529 người, mật độ dân số đạt 25.613 người/km².
 • Phường 15: 24.624 người, mật độ dân số đạt 31.569 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích