Dân số huyện Bình Chánh bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số huyện Bình Chánh

Theo thống kế mới nhất 2023, dân số huyện Bình Chánh là 744.508 người. Mật độ dân số trung bình đạt 2.954 người/km².

Dân số các xã, thị trấn ở Bình Chánh cụ thể như sau:

 • Thị Trấn Tân Túc: 24.072 người
 • Xã An Phú Tây: 22.282 người
 • Xã Bình Chánh: 28.308 người
 • Xã Bình Hưng: 106.156 người
 • Xã Bình Lợi: 13.133 người
 • Xã Đa Phước: 28.349 người
 • Xã Hưng Long: 27.073 người
 • Xã Lê Minh Xuân: 41.507 người
 • Xã Phạm Văn Hai: 35.436 người
 • Xã Phong Phú: 40.274 người
 • Xã Quy Đức: 14.533 người
 • Xã Tân Kiên: 57.450 người
 • Xã Tân Nhựt: 31.772 người
 • Xã Tân Quý Tây: 25.439 người
 • Xã Vĩnh Lộc A: 164.488 người
 • Xã Vĩnh Lộc B: 140.226 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích