[Giải đáp] Đại học Công đoàn có những ngành gì?

Đại học Công đoàn có những ngành gì?

Trường Đại học Công đoàn là một cơ sở giáo dục đại học công lập, được nhiều bạn sĩ tử đặc biệt quan tâm. Nếu bạn đang thắc mắc Đại học Công đoàn có những ngành gì? thì hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Danh sách các ngành học của trường Đại học Công Đoàn

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, hiện Đại học Công đoàn đã mở rộng danh sách chuyên ngành đào tạo, bao gồm 1 chuyên ngành cấp tiến sĩ về Quản trị nhân lực, 5 chuyên ngành cấp Thạc sĩ (Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Xã hội học), cùng với 9 ngành đào tạo cấp đại học, cung cấp cả học bằng 2 và đào tạo song ngành.

Hơn nữa, trường còn có 3 ngành đào tạo hệ cao đẳng (Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán) với chương trình liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học.

Danh sách các ngành học của trường Đại học Công Đoàn
Đại học Công Đoàn là ngôi trường được đông đảo sĩ tử quan tâm | Nguồn: Internet

Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)

 • Mã tuyển sinh: 7850201
 • Khối thi: A , A1, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4,5 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động

Chương trình đào tạo dành cho sinh viên học về các kỹ năng khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động. Sinh viên cũng sẽ được trang bị kiến thức để đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất và loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, làm cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động, kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn và trở thành thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

Ngành Bảo hộ lao động
Ngành Bảo hộ lao động của trường Đại học Công Đoàn được đánh giá rất cao về chất lượng giảng dạy | Nguồn: Internet

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)

 • Mã tuyển sinh: 7340101
 • Khối thi: A, D1, A1.
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh đã tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo nhằm trang bị sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh. Đồng thời có khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh cũng như tạo lập doanh nghiệp mới. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện công việc quản trị tại các doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Công Đoàn được rất nhiều sinh viên theo học | Nguồn: Internet

Ngành Công tác xã hội (Social Work)

 • Mã tuyển sinh: 7760101
 • Khối thi: C, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội

Chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng của người học để phát hiện và giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ xã hội, đồng thời nâng cao năng lực con người. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội, tham gia vào công tác xã hội chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như sức khỏe, pháp luật, giáo dục, kinh tế, xã hội, truyền thông, môi trường, văn hóa,…

Ngành Công tác xã hội
Sinh viên khoa Công tác xã hội của ĐH Công đoàn | Nguồn: Internet

Ngành Xã hội học (Sociology)

 • Mã tuyển sinh: 7310301
 • Khối thi: C, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học

Ngành nghề hoặc lĩnh vực nào cũng đều cần sự đóng góp của những chuyên gia Xã hội học để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh và quốc phòng. Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và cơ quan nhà nước, cũng như tham gia tư vấn và quản lý trong lĩnh vực giáo dục.

Ngành Xã hội học
Các giảng viên khoa Xã hội học của trường Đại học Công Đoàn | Nguồn: Internet

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking)

 • Mã tuyển sinh: 7340201
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Sinh viên theo học ngành này sẽ được giảng dạy về cách nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính sau khi ra trường cũng rất rộng mở.

Ngành Tài chính – Ngân hàng
Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Công đoàn | Nguồn: Internet

Ngành Kế toán (Accounting)

 • Mã tuyển sinh: 7340301
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán

Chương trình đào tạo nhằm trang bị sinh viên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, từ quá trình lập chứng từ, vào sổ kế toán đến việc tổng hợp báo cáo kế toán. Sinh viên cũng sẽ phát triển khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như các khía cạnh khác của doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, để cung cấp thông tin hỗ trợ cho quản lý.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời cũng có thể theo đuổi sự nghiệp trở thành nhà hoạch định chính sách kế toán hoặc kiểm toán.

Ngành Kế toán
Sinh viên theo học ngành Kế toán của ĐH Công Đoàn | Nguồn: Internet

Ngành Quản trị nhân lực (Human Resources Management)

 • Mã tuyển sinh: 7340404
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực

Ngành Quản trị nhân lực giúp sinh viên có thể phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề trong quản trị nhân lực; tư vấn, hoạch định chính sách quản trị nhân lực. Sinh viên cũng được đào tạo kỹ năng tổ chức để xây dựng, duy trì, củng cố và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

Quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực – ĐH Công đoàn là ngành học được nhiều sĩ tử quan tâm | Nguồn: Internet

Ngành Quan hệ lao động (Labor Relations)

 • Mã tuyển sinh: 7340408
 • Khối thi: A, A1, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quan hệ lao động

Chương trình đào tạo sẽ trang bị bạn với kiến thức và kỹ năng cần thiết để đàm phán và xử lý các mối quan hệ lao động, cũng như tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh với vai trò như một nhà quản trị nguồn nhân lực. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, bao gồm Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ, Cán bộ công đoàn, Cán bộ phòng quan hệ công chúng và các đoàn thể khác.

Ngành Quan hệ lao động
Đội ngũ giảng viên khoa Quan hệ lao động của trường ĐH Công đoàn | Nguồn: Internet

Ngành Luật (Law)

 • Mã tuyển sinh: 7380101
 • Khối thi: C, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Luật

Chương trình đào tạo ngành Luật sẽ trang bị bạn với kiến thức pháp luật, kỹ năng tư vấn, cũng như khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lý xảy ra trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến quan hệ lao động.

Ngành Luật
Khoa Luật – ĐH Công đoàn quy tụ đội ngũ giảng viên giỏi | Nguồn: Internet
Chia sẻ nếu thấy hữu ích