Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm những ngành nào?

Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm những ngành nào

Đại học Bách Khoa Hà Nội trong nhiều năm qua đã xác lập và củng cố vị thế vững mạnh của mình. Nhằm giúp các bạn sĩ tử giải đáp thắc mắc Đại học Bách Khoa Hà Nội có những ngành nào, bài viết sau đây sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các ngành học tại trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội có những ngành nào?

Các ngành và chuyên ngành đào tạo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội:

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật Sinh học Kỹ thuật Sinh học BF1 DGTD 51.84 Đánh giá tư duy
2 Kỹ thuật Thực phẩm Kỹ thuật Thực phẩm BF2 DGTD 56.05 Đánh giá tư duy
3 Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 DGTD 54.8 Đánh giá tư duy
4 Kỹ thuật Sinh học Kỹ thuật Sinh học BF-E19 DGTD 52.95 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
5 Kỹ thuật Hóa học Kỹ thuật hoá học CH1 DGTD 50.6 Đánh giá tư duy
6 Hóa học Hoá học CH2 DGTD 51.58 Đánh giá tư duy
7 Kỹ thuật in Kỹ thuật in CH3 DGTD 53.96 Đánh giá tư duy
8 Kỹ thuật Hóa dược Kỹ thuật Hóa dược CH-E11 DGTD 55.83 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
9 Công nghệ giáo dục Công nghệ giáo dục ED2 DGTD 58.69 Đánh giá tư duy
10 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện EE1 DGTD 61.27 Đánh giá tư duy
11 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE2 DGTD 72.23 Đánh giá tư duy
12 Hệ thống điện và năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo EE-E18 DGTD 56.27 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
13 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE-E8 DGTD 68.74 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
14 Tin học công nghiệp và Tự động hóa Tin học công nghiệp EE-EP DGTD 58.29 Đánh giá tư duy Chương trình Việt – Pháp PFIEV
15 Quản lý năng lượng EM1 DGTD 53.29 Đánh giá tư duy
16 Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp EM2 DGTD 53.55 Đánh giá tư duy
17 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh EM3 DGTD 55.58 Đánh giá tư duy
18 Kế toán Kế toán EM4 DGTD 51.04 Đánh giá tư duy
19 Tài chính – Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng EM5 DGTD 52.45 Đánh giá tư duy
20 Phân tích kinh doanh Phân tích kinh doanh EM-E13 DGTD 51.42 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
21 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14 DGTD 52.57 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
22 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử – viễn thông ET1 DGTD 66.46 Đánh giá tư duy
23 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh ET2 DGTD 56.03 Đánh giá tư duy
24 Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện ET-E16 DGTD 62.72 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
25 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử – viễn thông ET-E4 DGTD 64.17 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
26 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh ET-E5 DGTD 56.55 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
27 Hệ thống nhúng thông minh và IoT Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 DGTD 65.23 Đánh giá tư duy Tăng cường tiếng Nhật
28 Điện tử viễn thông ET-LUH DGTD 56.67 Đánh giá tư duy ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức)
29 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường EV1 DGTD 51.12 Đánh giá tư duy
30 Quản lý tài nguyên và môi trường EV2 DGTD 50.6 Đánh giá tư duy
31 Kỹ thuật nhiệt HE1 DGTD 53.84 Đánh giá tư duy
32 Khoa học máy tính IT1 DGTD 83.9 Đánh giá tư duy
33 Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính IT2 DGTD 79.22 Đánh giá tư duy
34 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10 DGTD 83.97 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
35 An toàn không gian số An toàn không gian số IT-E15 DGTD 76.61 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
36 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-E6 DGTD 72.03 Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật)
37 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-E7 DGTD 79.12 Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến)
38 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-EP DGTD 69.67 Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Việt – Pháp (tăng cường tiếng Pháp)
39 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử ME1 DGTD 65.81 Đánh giá tư duy
40 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí ME2 DGTD 57.23 Đánh giá tư duy
41 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử ME-E1 DGTD 60 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
42 Cơ khí – Chế tạo máy Cơ khí – Chế tạo máy ME-GU DGTD 52.45 Đánh giá tư duy Hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia)
43 Cơ điện tử ME-LUH DGTD 56.08 Đánh giá tư duy hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức)
44 Cơ điện tử ME-NUT DGTD 53.95 Đánh giá tư duy hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)
45 Ngành Toán – Tin học Khối ngành Toán – Tin học MI1 DGTD 70.57 Đánh giá tư duy
46 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý MI2 DGTD 67.29 Đánh giá tư duy
47 Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu MS1 DGTD 54.37 Đánh giá tư duy
48 Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano MS2 DGTD 63.66 Đánh giá tư duy
49 Công nghệ vật liệu MS3 DGTD 52.51 Đánh giá tư duy Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit
50 Kỹ thuật vật liệu MS-E3 DGTD 50.4 Đánh giá tư duy Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến)
51 Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật PH1 DGTD 54.68 Đánh giá tư duy
52 Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân PH2 DGTD 52.56 Đánh giá tư duy
53 Vật lý y khoa Vật lý y khoa PH3 DGTD 53.02 Đánh giá tư duy
54 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô TE1 DGTD 64.28 Đánh giá tư duy
55 Kỹ thuật cơ khí động lực Kỹ thuật cơ khí TE2 DGTD 56.41 Đánh giá tư duy
56 Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không TE3 DGTD 60.39 Đánh giá tư duy
57 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô TE-E2 DGTD 57.4 Đánh giá tư duy CT tiên tiến
58 Kỹ thuật cơ khí TE-EP DGTD 51.5 Đánh giá tư duy Chương trình Việt – Pháp PFIEV
59 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh TROY-BA DGTD 51.11 Đánh giá tư duy ĐH Troy (Hoa Kỳ)
60 Khoa học máy tính TROY-IT DGTD 60.12 Đánh giá tư duy ĐH Troy (Hoa Kỳ)
61 Công nghệ dệt, may TX1 DGTD 50.7 Đánh giá tư duy
62 Kỹ thuật Sinh học Kỹ thuật Sinh học BF1 A00, B00, D07 24.6 Điểm TN THPT
63 Kỹ thuật Thực phẩm Kỹ thuật Thực phẩm BF2 A00, B00, D07 24.49 Điểm TN THPT
64 Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 A00, B00, D07 22.7 Điểm TN THPT CT tiên tiến
65 Kỹ thuật Sinh học Kỹ thuật Sinh học BF-E19 A00, B00, D07 21 Điểm TN THPT CT tiên tiến
66 Kỹ thuật Hóa học Kỹ thuật hoá học CH1 A00, B00, D07 23.7 Điểm TN THPT
67 Hóa học Hoá học CH2 A00, B00, D07 23.04 Điểm TN THPT
68 Kỹ thuật in Kỹ thuật in CH3 A00, A01, D07 22.7 Điểm TN THPT
69 Kỹ thuật Hóa dược Kỹ thuật Hóa dược CH-E11 A00, B00, D07 23.44 Điểm TN THPT CT tiên tiến
70 Công nghệ giáo dục Công nghệ giáo dục ED2 A00, A01, D01 24.55 Điểm TN THPT
71 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện EE1 A00, A01 25.55 Điểm TN THPT
72 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE2 A00, A01 27.57 Điểm TN THPT
73 Hệ thống điện và năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo EE-E18 A00, A01 24.47 Điểm TN THPT CT tiên tiến
74 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE-E8 A00, A01 26.74 Điểm TN THPT CT tiên tiến
75 Tin học công nghiệp và Tự động hóa Tin học công nghiệp EE-EP A00, A01, D29 25.14 Điểm TN THPT Chương trình Việt – Pháp PFIEV
76 Quản lý năng lượng EM1 A00, A01, D01 24.98 Điểm TN THPT
77 Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp EM2 A00, A01, D01 25.39 Điểm TN THPT
78 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh EM3 A00, A01, D01 25.83 Điểm TN THPT
79 Kế toán Kế toán EM4 A00, A01, D01 25.52 Điểm TN THPT
80 Tài chính – Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng EM5 A00, A01, D01 25.75 Điểm TN THPT
81 Phân tích kinh doanh Phân tích kinh doanh EM-E13 A01, D01, D07 25.47 Điểm TN THPT CT tiên tiến
82 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14 A01, D01, D07 25.69 Điểm TN THPT CT tiên tiến
83 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử – viễn thông ET1 A00, A01 26.46 Điểm TN THPT
84 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh ET2 A00, A01, B00 25.04 Điểm TN THPT
85 Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện ET-E16 A00, A01 25.73 Điểm TN THPT CT tiên tiến
86 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử – viễn thông ET-E4 A00, A01 25.99 Điểm TN THPT CT tiên tiến
87 Kỹ thuật y sinh Kỹ thuật y sinh ET-E5 A00, A01 23.7 Điểm TN THPT CT tiên tiến
88 Hệ thống nhúng thông minh và IoT Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 A00, A01, D28 26.45 Điểm TN THPT tăng cường tiếng Nhật
89 Điện tử viễn thông ET-LUH A00, A01, D26 24.3 Điểm TN THPT CHLB Đức
90 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường EV1 A00, B00, D07 21 Điểm TN THPT
91 Quản lý tài nguyên và môi trường EV2 A00, B00, D07 21 Điểm TN THPT
92 Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ FL1 D01 25.45 Điểm TN THPT
93 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 D01 25.17 Điểm TN THPT liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh
94 Kỹ thuật nhiệt HE1 A00, A01 23.94 Điểm TN THPT
95 Khoa học máy tính IT1 A00, A01 29.42 Điểm TN THPT
96 Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính IT2 A00, A01 28.29 Điểm TN THPT
97 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10 A00, A01 28.8 Điểm TN THPT CT tiên tiến
98 An toàn không gian số An toàn không gian số IT-E15 A00, A01 28.05 Điểm TN THPT CT tiên tiến
99 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-E6 A00, A01, D28 27.64 Điểm TN THPT tăng cường tiếng Nhật
100 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-E7 A00, A01 28.16 Điểm TN THPT CT tiên tiến
101 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin IT-EP A00, A01, D29 27.32 Điểm TN THPT Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp)
102 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử ME1 A00, A01 26.75 Điểm TN THPT
103 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí ME2 A00, A01 24.96 Điểm TN THPT
104 Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử ME-E1 A00, A01 25.47 Điểm TN THPT CT tiên tiến
105 Cơ khí – Chế tạo máy Cơ khí – Chế tạo máy ME-GU A00, A01 23.32 Điểm TN THPT hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia)
106 Cơ điện tử ME-LUH A00, A01, D26 24.02 Điểm TN THPT hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức)
107 Cơ điện tử ME-NUT A00, A01, D28 23.85 Điểm TN THPT hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)
108 Ngành Toán – Tin học Khối ngành Toán – Tin học MI1 A00, A01 27.21 Điểm TN THPT
109 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý MI2 A00, A01 27.06 Điểm TN THPT
110 Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu MS1 A00, A01, D07 23.25 Điểm TN THPT
111 Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano MS2 A00, A01, D07 26.18 Điểm TN THPT
112 Công nghệ vật liệu MS3 A00, A01, D07 23.7 Điểm TN THPT Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit
113 Kỹ thuật vật liệu MS-E3 A00, A01, D07 21.5 Điểm TN THPT CT tiên tiến
114 Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật PH1 A00, A01 24.28 Điểm TN THPT
115 Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật hạt nhân PH2 A00, A01, A02 22.31 Điểm TN THPT
116 Vật lý y khoa Vật lý y khoa PH3 A00, A01, A02 24.02 Điểm TN THPT
117 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô TE1 A00, A01 26.48 Điểm TN THPT
118 Kỹ thuật cơ khí động lực Kỹ thuật cơ khí TE2 A00, A01 25.31 Điểm TN THPT
119 Kỹ thuật Hàng không Kỹ thuật Hàng không TE3 A00, A01 25.5 Điểm TN THPT
120 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô TE-E2 A00, A01 25 Điểm TN THPT CT tiên tiến
121 Kỹ thuật cơ khí TE-EP A00, A01, D29 23.7 Điểm TN THPT Chương trình Việt – Pháp PFIEV
122 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh TROY-BA A00, A01, D01 23.7 Điểm TN THPT ĐH Troy (Hoa Kỳ)
123 Khoa học máy tính TROY-IT A00, A01, D01 24.96 Điểm TN THPT ĐH Troy (Hoa Kỳ)
124 Công nghệ dệt, may TX1 A00, A01, D07 21.4 Điểm TN THPT

Ngành nào “hot” nhất tại Bách Khoa Hà Nội?

Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm từ nhiều thí sinh. Đây là nhóm ngành mà trong nhiều năm gần đây, điểm chuẩn luôn nằm ở mức cao nhất trong các ngành tại trường.

Trải qua những năm qua, nhóm ngành Công nghệ thông tin không ngừng giữ vững vị thế là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ trường này, mà ở nhiều trường khác, ngành này cũng nổi bật với điểm chuẩn vượt trội, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ngành trong cộng đồng học thuật.

Ngành hot tại ĐH Bách Khoa
Nhóm ngành CNTT tại Bách Khoa Hà Nội được đông đảo sĩ tử quan tâm | Nguồn: Internet

Tại sao nên theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội?

Đào tạo đa ngành

Bách Khoa là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo kỹ thuật tại Việt Nam. Trường Đại học Bách khoa không chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn có nhiều ngành nghề đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn cho sinh viên muốn theo học theo đuổi đam mê và sở thích cá nhân.

Môi trường học tập năng động và sáng tạo

Khi gia nhập cộng đồng sinh viên tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học tập với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, sáng tạo và phát triển bản thân.

Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội mang đến cho sinh viên môi trường học lý tưởng | Nguồn: Internet

Dễ tìm việc làm

Tấm bằng của trường rất có giá trị. Tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng chứng minh được phần nào sức hút trường:

  • 62% sinh viên làm đúng trong chuyên ngành.
  • 30% sinh viên làm đúng hoặc trong các ngành nghề mở rộng.
  • 8% sinh viên làm việc ngoài lĩnh vực ngành nghề đào tạo.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích