Top 10 công ty vận chuyển hàng quá khổ quá tại siêu trường siêu trọng tại TPHCM

Hàng quá khổ quá tải, siêu trường siêu trọng OOG (Our of Gauge) là các mặt hàng không đặt vừa trong container thường do chiều dài, chiều rộng hoặc chiều cao vượt chuẩn. Do đó các loại hàng đó sẽ được vận chuyển an toàn bằng các loại container đặc biệt như là: platform, flat … Đọc tiếp Top 10 công ty vận chuyển hàng quá khổ quá tại siêu trường siêu trọng tại TPHCM