Danh sách công ty khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Danh sách công ty khu công nghiệp Mỹ Phước 2

1.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP KÍNH AN TOÀN MẶT TRỜI

 • Ngành nghề: KÍNH – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LẮP ĐẶT
 • Địa chỉ: LÔ B10 ĐƯỜNG NA5 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3567539
 • Fax: (650)3567531
 • Website: www.sunglass.com.vn

2.  CTY TNHH OVI CABLES VIỆT NAM

 • Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN
 • Địa chỉ: LÔ E-4A1-CN & LÔ E-4B-CN ĐƯỜNG NA2 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3553683
 • Fax: (650)3553685
 • Email: camtuovi@gmail.com

3.  SAEHWA – BANDO VINA CO., LTD

 • Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
 • Địa chỉ: F-6A-CN KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3553300
 • Fax: (650)3553304
 • Email: saehwabando@yahoo.com

4.  CTY TNHH TATUNG VIỆT NAM

 • Ngành nghề: ĐIỆN – ĐỒ DÙNG BẰNG ĐIỆN
 • Địa chỉ: ĐƯỜNG NA3 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3567800
 • Fax: (650)3567821
 • Email: j.b.hsu@tatung.com

5.  CTY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM

 • Ngành nghề: BĂNG TẢI CÁC LOẠI
 • Địa chỉ: LÔ F-1-CN & F-7-CN KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3556070
 • Fax: (650)3556078
 • Website: www.drbworld.com

6.  CTY TNHH NATION PUMP

 • Ngành nghề: MÁY BƠM
 • Địa chỉ: ĐƯỜNG NA6 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3567789
 • Fax: (650)3567782
 • Email: nationpump88@yahoo.com.vn

7.  CTY TNHH JIU YANG VIỆT NAM

 • Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa chỉ: LÔ F-2C-CN ĐƯỜNG NA1 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3553836
 • Fax: (650)3553837

8.  CTY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM

 • Ngành nghề: CỬA
 • Địa chỉ: ĐƯỜNG NA3 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3567737
 • Fax: (650)3567733
 • Website: www.securemang.com

9.  CTY TNHH I & Y VINA

 • Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa chỉ: LÔ D-10B ĐƯỜNG NA4 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3553428
 • Fax: (650)3553433

10.  CTY CP NHỰA VÂN ĐỒN (SIMIPLAST) – CN

 • Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
 • Địa chỉ: ĐƯỜNG NA6 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
 • Điện thoại: (650)3553081
 • Fax: (650)3553080
Chia sẻ nếu thấy hữu ích