Quy định về gắn phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn bạn cần biết

Phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn

Hiểu rõ về quy định gắn phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn sẽ giúp bạn chấp hành chuẩn xác luật an toàn giao thông đường bộ và có thể lưu thông dễ dàng trên đường bộ. Điều này là quan trọng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về những quy định này. Do đó, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ thông tin về quy định gắn phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn để bạn có thể nắm bắt và chấp hành đúng theo bộ luật An toàn giao thông đường bộ nhé.

Quy định về gắn phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 từ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đã quy định như sau:

“1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các đối tượng
sau đây:

a)    Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

b)    Sử dụng phương tiện để vận chuyên hàng siêu trường, siêu trọng theo quy  định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

c)    Có từ 05 xe trở lên.

d)    Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.”

Trên cơ sở các quy định nêu trên thì đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 10 tấn để vận chuyển hàng hóa và có số lượng dưới 05 xe sẽ không thuộc đối tượng phải cấp phù hiệu.

Nói tóm lại, thì xe tải dưới 3.5 tấn sẽ không thuộc đối tượng phải cấp phù hiệu.

Quy định phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn

 

Chia sẻ nếu thấy hữu ích