Danh sách các khu công nghiệp ở Ninh Thuận

Danh sách các khu công nghiệp ở Ninh Thuận

Các khu công nghiệp Ninh Thuận đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng như nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ, tỉnh ủy. Mời bạn đọc cùng chúng tôi điểm qua các khu công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ và trở thành địa điểm đầu tư tiềm năng nhất.

Danh sách các khu công nghiệp ở Ninh Thuận bao gồm:

1. KCN Thành Hải

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Quy mô: 

 • Tổng diện tích đất: 78 ha
 • Diện tích đất cho thuê: 78 ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 100%
 • Tỷ lệ trống hiện tại: 0%

Số công ty có trong KCN: 18

2. KCN Du Long

Chủ đầu tư: Công ty CPĐT Hoàng Thành Du Long

Quy mô: 

 • Tổng diện tích đất: 407,28 ha
 • Diện tích đất cho thuê: 306,11 ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 10%
 • Tỷ lệ trống hiện tại: 90%

Số công ty có trong KCN: 5

3. KCN Phước Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam – Ninh Thuận

Quy mô:

 • Tổng diện tích đất: 370 ha
 • Diện tích đất cho thuê: 100 ha và 84 ha đất có nhà xưởng
 • Tỷ lệ lấp đầy: 19%
 • Tỷ lệ trống hiện tại: 81%

Số công ty có trong KCN: 4

4. KCN Trung Nam (Cà Ná)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Nam

Quy mô: 

 • Tổng diện tích đất: 827.2 ha
 • Diện tích đất cho thuê: Đang cập nhật
 • Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật
 • Tỷ lệ trống hiện tại: Đang cập nhật

Số công ty có trong KCN: 0

Chia sẻ nếu thấy hữu ích